เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 , จำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 , ขาย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 , ราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2


เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 350,000 บาท


 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม พศ. 2559


คุณลักษณะพื้นฐาน

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB

มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB

สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5

มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อ นาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย

มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย

 


Lenovo System x3550 M5 (2) E5-2640 v4 32GB 4x600GB RPS

Lenovo System x3550 M5 (2) E5-2640 v4 32GB 4x600GB RPS

2 x Intel Xeon Processor E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W32GB (2x16GB) TruDDR4 Memory DDR4 240..

173,000.00฿ ไม่รวมภาษี: 173,000.00฿

Lenovo System x3650 M5 (2) E5-2640 v4 32GB 4x600GB RPS

Lenovo System x3650 M5 (2) E5-2640 v4 32GB 4x600GB RPS

2 x Intel Xeon E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W32GB (2x16GB) TruDDR4 Memory DDR4 2400MHz LP RD..

185,000.00฿ ไม่รวมภาษี: 185,000.00฿

แสดง 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ (1 หน้า)